Pyetësori: Projekti INERRAnT/Tematikat e Liveshow

Pyetësori: Projekti INERRAnT/Tematikat e Liveshow

Pyetësori: Projekti INERRAnT/Tematikat e Liveshow

Të gjithë bizneset janë të ftuar të plotësojnë pyetësorin deri më datë 16 dhjetor 2019. Pyetësori është hartuar në kuadër të projektit Inerrant.

Klikoni linkun në vijim për të hapur pyetësorin ==> Pyetësori

Projekti INERRAnT financohet nga Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-2020 me fondet e Bashkimit Evropian.

Share this post