Pyetësor për procedurat doganore

Pyetësor për procedurat doganore

Me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve doganore, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kërkon opinionin e biznesit lidhur me sjelljen e administratës doganore, aksesin në procedurat online, vlerësimin mbi ecurinë e aplikimeve online dhe proceduarat e kontrollit fizik etj.

Nëpërmjet pyetësorit, bizneset mirëpriten të evidentojnë problematikat kryesore që duhet të përmirësojnë drejt zgjidhjes autoritetet doganore.

Sugjerimet do të jenë në fokusin e punës së DPD-së për të ofruar efikasitet të procedurave doganore në funksion të lehtësimit të tregtisë së ligjshme.

Më poshtë do të gjeni pyetësorët në:

Shqip: https://forms.gle/macBBaSsHWELyz9eA

Anglisht: https://forms.gle/74cLeWE2ksykHzr67

 

Share this post