Promovimi i projektit SCOPE në qytete të ndryshme të Shqipërisë

Promovimi i projektit SCOPE në qytete të ndryshme të Shqipërisë

Promovimi i projektit SCOPE në qytete të ndryshme të Shqipërisë

Stafi i projektit SCOPE mori pjesë 3 ditë në një panair të organizuar nga CCIT në Tiranë dhe qytete të tjera, me qëllim promovimin e projektit SCOPE dhe gjithashtu identifikimin e palëve të interesuara lokale.

Misioni i projektit do të lehtësojë dhe përmirësojë mirëqenien e  vendit tonë, duke çuar në përmirësimin e sektorit më të rëndësishëm ekonomik.

Për të parë ndikimin e këtij projekti, stafi i projektit zgjodhi të jete pjese e  panairit në pikat kyçe të qyteteve tregtare që punojnë kryesisht me Greqinë dhe Bullgarinë.

Interesimi per këtë projekt ishte mbresëlënës dhe numri i palëve të interesuara të gatshme të bashkohen në këtë platformë u rrit ndjeshëm.

Share this post