Projekti “Partneriteti i Arsimit Profesional”

Projekti “Partneriteti i Arsimit Profesional”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Odën së Zejtarisë në Dortmund (HWK Dortmund; HOPE Consulting GmbH) dhe shkollës profesionale” Shën Jozefi Punëtor “në Rrëshen, në kuadër të projektit “Partneriteti i Arsimit Profesional” do të zhvillojmë një anketim.

Pyetjet kanë të bëjnë me përcaktimin e nevojave për kompanitë shqiptare me fokus në fushat e mëposhtme: automekanika, elektroteknika dhe hidraulika (hidraulik, pajisje hidrosanitare dhe kondicionim)!

Sigurisht, të gjitha të dhënat do të trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me udhëzimin për mbrojtjen e të dhënave, do të vlerësohen në mënyrë anonime dhe do të ruhen.

 

Anketim_Konkludim i nevojave në sektorin e hidraulikës -> https://forms.gle/xTrEmnMZCsbopdBs6

Anketim_Konkludim i nevojave në sektorin e automekanikës -> https://forms.gle/xGXVQVdErWyGfJTu7

Anketim_Konkludim i nevojave në sektorin e elektroteknikës -> https://forms.gle/wF2fnXhzAvzvTgDv8

Share this post