GRADUA

GRADUA

GRADUA

Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA

GRADUA- ka per qellim :

 • Modernizimin dhe Zhvillimin e Sektorit te Arsimit te larte brenda shoqerise
 • Krijimin e lidhjeve midis universiteteve dhe botes se biznesit
 • Monitorimi I efektshem ne sistemin e trajnimit, zhvillimi I lidhjeve me tregun e punes, dhe parashikimi I aftesive te kerkuara per nevoja te tregut te punes
 • Ndertimi I nje platforme bazuar ne databazen e te diplomuarve

Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:

 1.   grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim
 2. lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
 3. lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës

Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)

Partnerët:

 • Universiteti i Tiranës (UT)
 • Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
 • Universiteti Politeknik i Tiranës (PUT)
 • Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
 • Universiteti Europian i Tiranës (UET)
 • Universiteti Polis (U_POLIS)
 • Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
 • Albanian University (AU)
 • Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
 • Università degli Studi di Siena (UNISI)
 • University of Barcelona (UB)
 • University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
 • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
 • Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
 • Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
 • Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP

Website i Projektit: graduaproject.com

Person kontakti:

Ornela Sulçe

ornela_sulce@cci..al

 

Share this post