Prishtina Match4ICT Industry – Cross-Regional B2B & Matchmaking Event in Prishtina/ 22-23 April 2021

Prishtina Match4ICT Industry – Cross-Regional B2B & Matchmaking Event in Prishtina/ 22-23 April 2021

Prishtina Match4ICT Industry – Cross-Regional B2B & Matchmaking Event in Prishtina/ 22-23 April 2021

Formësimi i industrisë së TIK dhe zhvillimi i transformimit dixhital, ndjekja e zgjidhjeve inovative ‘Smart’, produktet dhe ofrimi i shërbimeve të TIK ndërkombëtarisht janë objektivat kryesorë të EEN Kosova dhe Eventit të saj ndër-rajonal B2B dhe Matchmaking, e fokusuar në sektorin TIK dhe atë Dixhital.

• Eventi i B2B dhe Matchmaking në Prishtinë u organizuan gjatë 22-23 Prillit 2021, ku ICT dhe Kompanitë Dixhitale nga rajoni (Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Shqipëria dhe Mali i Zi) patën mundësinë të takoheshin së bashku, duke synuar eksplorimin e biznesit të mundshëm mundësitë dhe krijimi i bashkëpunimit të drejtpërdrejtë midis homologëve të tyre nga industria e TIK-ut, që përfaqëson sektorin më të gjallë të Ballkanit Perëndimor të ndërmarrjeve më të zhvilluara të teknologjisë.

• B2B dhe Matchmaking u organizuan nën koordinimin me Enterprise Europe Network Kosova (Prishtina REA & STIKK) dhe partnerët e EEN nga Shqipëria duke vepruar si bashkë organizatorë përkatësisht Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve dhe Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

Dita e parë filloi me takimin e STIKK dhe vazhdoi me vizitën në Qendrën e Inovacionit të Kosovës, ICK.
STIKK ka marrë drejtimin si një lehtësues i komunikimit midis palëve të interesuara në fushën e TIK, veçanërisht në marrëdhëniet midis komunitetit të biznesit dhe qeverisë.
Innovation Center Kosova (ICK) është një qendër qëllimi i së cilës është të lidhë përbërësin e kërkimit dhe zhvillimit të fushës shkencore me sektorin e biznesit, duke u përqëndruar në krijimin e mundësive të reja të punës të orientuara drejt së ardhmes, bazuar në njohuri dhe teknologji të re.
Innovation Center Kosova (ICK) u themelua për të mbështetur sipërmarrjen, inovacionin dhe zhvillimin e biznesit me bazë komerciale, me një fokus në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Qendra mbështet si kompanitë Start Up-e gjithashtu edhe kompanitë ekzistuese me potencial për rritje.

Vizita e rradhës ishte evroTarget.
evroTarget L.L.C filloi në 2016 si degë e L.L.C e cila u themelua në 2011 dhe është pjesë e HORIZONTE Group AG. evroTarget aktualisht punëson rreth 250 persona dhe vazhdimisht po përpiqet të krijojë vende të reja pune përmes projekteve të reja.
Qëllimi i evroTarget është të ofrojë shërbime dhe produkte me cilësi të lartë, të besueshme që u përshtaten klientëve individualë.

Vizita e rradhës ishte kompania Gjirafa.
Gjirafa, Inc., është një kompani amerikane, e themeluar në SHBA.
Gjirafa është një platformë e prodhimit dhe studio e prodhimit të përmbajtjes së video-ve dhe një kompani udhëheqëse e shitjeve në internet; Gjirafa drejton shërbime interneti jashtë linje në Ballkan dhe Diasporën Shqiptare. Gjirafa, Inc., është kompania me rritjen më të shpejtë në Ballkan që ofron shërbime të internetit dhe një nga bizneset fillestare me investimin më të madh në VC nga investitorë me reputacion në Evropë. Gjirafa renditet në vendin e 11-të në listën e Deloitte Technology Fast 50 ranking ’për Evropën Qendrore dhe e para në rajon, me një rritje prej 1,500% në katër vitet e fundit.
Vizioni i tyre është të ndërtojnë ekonominë e internetit në Ballkan, duke u përqëndruar në shërbimet kryesore që mungojnë në rajon, për një treg prej rreth 12 milion banorësh.

Vizita e fundit ishte LinkPlus IT company.
LinkPlus IT është një kompani e zhvillimit të softuerëve e specializuar në zhvillimin e aplikacioneve të ndërmarrjeve të shkallëzuara. Ata përdorin teknologjitë më të fundit dhe më të mëdha që u mundësojnë bizneseve që të kontaktojnë klientin e tyre në të gjitha mediumet, pavarësisht nga platforma që ata përdorin. Kjo përfshin aplikacione në ueb, Android, iOS dhe HTML5.

Day 2, B2B and Matchmaking meetings.

Stafi i EEN Kosovo & EEN Albania.

Kompanitë ICT, të ftuara nga CCIT në këtë event morën pjesë në takimet B2B të organizuara gjatë ditës së dytë me partneritet të mundshëm midis Shqipërisë dhe Kosovës, Serbisë, Malit të Zi etj.

Share this post