Prezantimi i “Trade Expo Indonesia 2017”, pranë DHTIT

Prezantimi i “Trade Expo Indonesia 2017”, pranë DHTIT

Prezantimi i “Trade Expo Indonesia 2017”, pranë DHTIT

Date 16 Mars 2017, prane Dhomes se Tregtise dhe Industrise Tirane u be prezantimi i Trade Expo Indonesia me perfaqesues nga ambasada e Indonezise ne Bullgari, e cila mbulon dhe vendin tone, me qellim nxitjen dhe inkurajimin e sipermarrjes se vendit tone, për të marrë pjesë në “Trade Expo Indonesia 2017”, e cila do të mbahet në muajin Tetor te ketij viti, në Xhakartë te Indonezise.

Per cdo informacion te metejeshem, lutemi ju percjellim piken e kontaktit;

Mr. Bonnie Sastranegara, Embassy of Indonesia: economy@indonesia.bg

Dhe per me shume informacion: www.tradexpoindonesia.com

Share this post