Njoftim për Shtyp: Projekti FUTURE 4.0

Njoftim për Shtyp: Projekti FUTURE 4.0

Njoftim për Shtyp: Projekti FUTURE 4.0

Më 29 maj 2020, u mbajt takimi në Zoom me temë “Industria 4.0 dhe Prodhimi i Avancuar” i bashkë-organizuar nga Auleda – Agjensia Vendore e Zhvillimit Ekonomik Vlorë në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Ky takim erdhi në kuadër të zbatimit të Planit Lokal të Veprimit të projektit FUTURE 4.0 i cili u drejtohej NVM-ve të sektorit detar. Në këtë takim, përveç NVM-ve morën pjesë stafi i projektit DHTIT, përfaqësues të autoriteteve portuale si dhe agjencive sektoriale.

Hapja e takimit u bë nga bashkëorganizatorët Znj. Mirela Koci – Drejtore Ekzekutive e Auleda dhe Znj. Viola Xhindi – Drejtore e Departamentit të Projekteve të DHTIT.

Pas fjalëve përshëndetëse, znj. Koci vijoi takimin me një prezantim të shkurtër të platformës së hartuar në kuadër të projektit FUTURE 4.0, duke theksuar rëndësinë e përdorimit të saj në sajë të gamës së gjerë të informacionit që ofron në KET përmes moduleve të dedikuara mësimore.

Hapësirë dhe vëmendje e veçantë iu dha KET-it “Prodhimi i Avancuar” që u prezantua nga profesori i Fakultetit të Shkencave Teknike në Universitetin e Vlorës z. Blenard Xhaferaj i cili është dhe hartuesi i modulit. Ai shpjegoi konceptet kryesore të industrisë 4.0 dhe prodhimit të avancuar, kategoritë e prodhimit CAD, CAM, CAE dhe avantazhet e tyre, bazën e aplikacioneve kompjuterike, parimet dhe faktorët shtytës të industrisë 4.0, digjitalizimin e produkteve etj. Gjatë prezantimit ai dha gjithashtu shembuj të aplikimit teorik.

Pas prezantimeve, NVM-të dhanë mendimet e tyre duke e vlerësuar pozitivisht këtë iniciativë të projektit. Ata bënë edhe sugjerime duke marrë parasysh vështirësitë dhe sfidat në punën e tyre të përditshme në sektorin detar. Shkëmbimi i mendimeve dhe komenteve karakterizuan dhe mbylljen e takimit.

Share this post