Njoftime

Thirrje Interesi “BIOECO”-R.D.I.” WP C

Dokumenta Standard Tenderi BIOECO  R.D.I -WP C https://drive.google.com/file/d/1w8UG0sCKeVNgs1MVHckLszneDLzow-9-/view?usp=sharing Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm komunikimi -Për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e faqes së internet dhe mediave sociale” “BIOECO-R.D.I” - (CODE.NO. 605)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020". Referenca e Projektit:...

Call for interest for the External expertise within the project: Communication External Expert for management and maintenance the Website and Social Media for BIOECO-R.D.I Project

                                                                                              Tirana, 07 /May / 2018 To whom it may concern: Subject: Call for interest for the External expertise within the project: Communication External Expert for management and maintenance the Website and Social Media for BIOECO-R.D.I Project Project Reference: Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/First...

Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm komunikimi -Për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e faqes së internet dhe mediave sociale”

                                                                                                Tirana, 07 /May / 2018 Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm komunikimi -Për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e faqes së internet dhe mediave sociale” “BIOECO-R.D.I” - (CODE.NO. 605)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020". Referenca e...

Trajnim: Analize Financiare

Lektore: Znj. Vjollca Karapici Data 24- 25 Maj 2018 Orari: 16:00-19:00 Vendi: DHTIT   DHTIT ka zgjedhur të trajtojë këtë temë duke parë kërkesat për një disiplinë të plotë dhe të shtrënguar financiare të sipërmarrjeve dhe enteve publike dhe duke konsideruar kërkesat e shumta që...

Financier për projektet e BE

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është person juridik, që nuk ushtron veprimtari fitimprurëse. Dhoma brënda kompetencave të përcaktuara në ligjin “Për Dhomat e Tregitsë” është e pavarur në realizimin e objektit kryesor të veprimtarisë së saj si dhe në...

Trajnim: Marketingu Dixhital

Lektor: Z.Dritan Pecini Data: 15-16 Maj 2018 Orari:16:00- 20:00 Vendi: DHTIT   Marketingu Dixhital eshte programi me i vleresuar qe CCIT ofron per sipermarrjen. Nisur nga nevojat e komunitetit te biznesit dhe sugjerimet dhe kerkesat e pjesemarresve te ketij programi kete here ky trajnim vjen...

THIRRJE PUBLIKE PER FACILITATORE DHE TUTOR

Dhoma e Tregtise & Industrise Tirane, ne kuader te projektit ECO-NautiNET ka për qëllim të vlerësojë pasuritë e rëndësishme territoriale të Sektorit të Detar. Projekti do të bëjë bashkë në platformën e Rjetit ADRION, Ndwrmarjet e Vogla dhe tw Mesme...

SPECIALISTI IT

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është person juridik, që nuk ushtron veprimtari fitimprurëse. Dhoma brënda kompetencave të përcaktuara në ligjin “Për Dhomat e Tregtisë” është e pavarur në realizimin e objektit kryesor të veprimtarisë së saj si dhe në...