Njoftimi për shtyp – Platforma e parë rajonale e tregtisë elektronike

Njoftimi për shtyp - Platforma e parë rajonale e tregtisë elektronike

Njoftimi për shtyp – Platforma e parë rajonale e tregtisë elektronike

Të gjitha rregulloret ligjore për krijimin dhe drejtimin e një biznesi e-commerce në CEFTA janë të disponueshme në një vend

31.08.2022: Një nga avantazhet e drejtimit të një biznesi të tregtisë elektronike, si dega me rritje më të shpejtë të ekonomisë, është mundësia reale dhe e qëndrueshme për të zgjeruar tregun përtej kufijve fizikë dhe për të shfrytëzuar potencialin e rajonit. Duke pasur parasysh se rajoni përbëhet nga rreth 20 milionë banorë, për tregtarët elektronikë shqiptarë kjo do të nënkuptonte një rritje të blerësve potencialë online.

Mundësitë për një zgjerim të tillë rajonal dhe themelimin e një biznesi të tregtisë elektronike në tregjet e CEFTA-s janë në fokus të modulit të sapolançuar të platformës rajonale Ecommerce4All.eu – “Rregullorja në tregtinë elektronike”, ku rregulloret, ligjet dhe manualet që janë specifike janë të disponueshme në një vend për secilin nga 7 tregjet e CEFTA-s dhe tregojnë se si të ngrihet dhe drejtohet një biznes e-commerce (në një mënyrë të lehtë për t’u kuptuar) në secilin prej tregjeve.

Manualet, që janë bërë për secilin treg të CEFTA-s veç e veç, janë pika kryesore e këtij moduli, veçanërisht për faktin se ato përmbajnë të gjithë informacionin e rëndësishëm se si të filloni dhe drejtoni një biznes  e-commerce, cilat janë informacionet e nevojshme që çdo tregar elektronik duhet të dijë dhe cilat janë të drejtat për të mbrojtur konsumatorët online në secilin prej këtyre tregjeve.

– “Pra, për shembull, nëse një biznes dëshiron të zgjerojë tregun e tij në Serbi, ai do të jetë në gjendje të kontrollojë se cilat janë normat aktuale në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të blerësve, nëse ata mund ta kthejnë produktin, për sa kohë, kush do të përballojë shpenzimet etj. Ose duhet të kontrollojnë se cilat janë dokumentet e nevojshme për regjistrimin ligjor të biznesit të tyre në Mal të Zi e kështu me radhë”. – shtojnë ata nga Shoqata maqedonase e-commerce.

Përveç këtij moduli, gjatë periudhës së ardhshme platforma do të pasurohet edhe me disa module të tjera: modulin “historitë e suksesit në tregtinë elektronike”, ku do të prezantohen histori suksesi nga secili treg i CEFTA-s dhe me dy module të tjera që do të mbulojnë aspektet kryesore të të bërit biznes në tregtinë elektronike – pagesa online dhe shpërndarja e produkteve. Secili prej këtyre moduleve do të përmbajë informacion përkatës specifik për tregun e veçantë të CEFTA-s, si dhe udhëzues, manuale, dokumente të lidhura me lëndën dhe prezantime video.

Zhvillimi i platformës Ecommerce4All mbështetet nga Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Tregtia e Jashtme i autorizuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ( GIZ) GmbH. Qëllimi kryesor është përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar që promovon zhvillimin ekonomik rajonal dhe lokal dhe mbështet zbatimin autonom të politikave të harmonizuara me BE-në, që synojnë arritjen e zhvillimit të balancuar rajonal të shtetit.

Mësoni më shumë rreth tregtisë elektronike në rajon në:ecommerce4all.eu.

 

Informacion për redaktorët

Platforma rajonale e internetit është duke u zhvilluar nga Shoqata Maqedonase për E-Commerce si zbatuesi kryesor në bashkëpunim me shoqatat e e-commerce dhe organizatat nga industritë përkatëse nga rajoni i CEFTA-s.

Zhvillimi i platformës “Ecommerce4All” mbështetet nga Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Tregtia e Jashtme i porositur nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. (GIZ) GmbH Fondi synon të përmirësojë zbatimin e agjendës së reformave për tregtinë dhe konkurrencën në rajonin e CEFTA-s në përputhje me kërkesat e procesit të përafrimit me BE-në.

Share this post