Një mundësi për rrjetin tuaj: Sesione informacioni online mbi skemën pilot të financimit nga ADA dhe FFG

Një mundësi për rrjetin tuaj: Sesione informacioni online mbi skemën pilot të financimit nga ADA dhe FFG

Një mundësi për rrjetin tuaj: Sesione informacioni online mbi skemën pilot të financimit nga ADA dhe FFG

Agjencia Austriake e Zhvillimit (Austrian Development Agency) (ADA) dhe Agjencia Austriake e Nxitjes së Kërkimit (Austrian Research Promotion Agency) (FFG) po prototipizojnë një skemë të re financimi mbi inovacionin e kursyer në kontributin e tij në Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (Sustainable Development Goals ) për organizatat nga Austria dhe Ballkani Perëndimor. Më shumë informacion në lidhje me projektin, ngjarjet dhe mundësitë e financimit mund të gjenden në faqen e internetit të projektit. (the project website.  )

Ne jemi duke ftuar novatorë nga Ballkani Perëndimor dhe Austria të bashkohen në tre sesionet e informacionit në internet ku ata mund të mësojnë më shumë rreth mundësive të financimit dhe partneritetit rreth temës së inovacionit të kursyer në Ballkanin Perëndimor:

 

8 tetor 2020 | Qëndrueshmëria e mjedisit: Veprimi dhe adaptimi i klimës

29 tetor 2020 | Inovacioni shoqëror: Mos lini askënd pas

19 nëntor 2020 | Dixhitalizimi: Teknologjia në shërbim të ndikimit

 

Si mund të përfitojnë pjesëmarrësit nga pjesëmarrja në ngjarje?

  • Njihuni me përfaqësuesit e ADA & FFG
  • Mësoni nga dora e parë për programet e financimit dhe bëni pyetje sqaruese
  • Merrni komente për idenë e tyre të projektit ose zhvilloni ide për projekte me palët e tjera të interesuara në zgjidhjen e të njëjtit problem
  • Identifikoni partnerët e mundshëm në Austri dhe Ballkanin Perëndimor përmes krijimit të lehtësimeve të kërkimit dhe rrjetëzimit

Duket interesante? Gjeni më shumë informacion dhe aplikoni për t’u bashkuar me seancat virtuale këtu (here)

Share this post