Një mundësi më shumë për t’u bërë pjesë e projektit, shtyhet për një periudhë gjashtëmujore projekti “Eocnautinet Interreg”

Kërkesë për pjesëmarrje të kompanive detare në Shqipëri në seminarin on line të projektit Econautinet

Një mundësi më shumë për t’u bërë pjesë e projektit, shtyhet për një periudhë gjashtëmujore projekti “Eocnautinet Interreg”

Projekti Eocnautinet Interreg shtyhet për një afat gjashtë mujor, deri në qershor të vitit 2021. Partnerët në takimin e dhjetorit 2020, vendosën që të kërkojnë shtyrjen e projektit edhe për gjashtë muaj të tjerë. Shkak për këtë kërkesë u bë mos plotësimi i platformës me 23 kompanitë.

Projekti Econautinet kryhet nën Programin Adriatiko-Jonian INTERREG V-B Transnacional 2014-2020. Objektivi kryesor i projektit është realizimi i një Rrjeti të përbashkët dhe inovativ ADRION kushtuar NVM-ve, Institucioneve Kërkimore dhe Organizatave Mbështetëse të Biznesit me qëllim përmirësimin e konkurrencës dhe inovacionit të NVM-ve në sektorin Naautik dhe mbështetjen e ndërkombëtarizimit të tyre.

Në veçanti, objektivat kryesore janë: për të trajtuar mungesën e bashkëpunimit inovativ midis NVM-ve në të gjithë zonën Adriatiko-Jon, duke përdorur përvojat ekzistuese të suksesshme në zonën e BE-së në fushën e modelit të rrjetit të organizimit dhe ofrimin e aktorëve të përfshirë trajnime, tutoring dhe teknologjitë më të fundit të disponueshme në sektorin detar; për të realizuar mundësi konkrete bashkëpunimi për sa i përket procesit dhe inovacionit të produkteve midis NVM-ve në zonën ADRION.

Rezultati kryesor do të jetë Rrjeti ECONautiNET, një rrjet bashkëpunimi midis ndërmarrjeve, organizatave mbështetëse të biznesit dhe instituteve kërkimore. Kjo platformë në internet, e menaxhuar nga ndërmjetësit e rrjetit dhe e koordinuar përmes një sistemi të përbashkët menaxhimi, do të ketë një fokus specifik në zgjidhjet ECO në sektorin detar, duke zhvilluar një sërë instrumentesh dhe mjetesh për të nxitur inovacionin dhe ndërkombëtarizimin e NVM-ve në të gjithë zonën Adriatiko-Joniane.

CCI Tirana, tashmë ka 23 kompani në platformë, për të bashkëpunuar me vendet e zonës Adriatike Jon dhe homologët e tyre.

Duke parë që ky projekt u zgjat për 6 muaj të tjerë, deri në 1 Qershor 2021, ju jeni të ftuar të bashkoheni në platformën e mëposhtme, në interesin tuaj për të zhvilluar më shumë biznesin tuaj.

Platforma është kjo: http://econautinet.fsb.hr/

Për çdo informacion shtesë, ju lutem na kontaktoni ne :

Albana LAKNORI
Sekretare e Përgjithshme
Dhoma e Tregtisë & Industrisë Tiranë, rr. Kavaja, Bld 2/2
1001 Tirana, Albania
Phone: +355 (0) 45 800 935 | mob: +355 69 341 0000
E-mail: albana_laknori@cci.al| web: www.cci.al

Share this post