“Newsletter”, nëntor 2023 | Projekti 1Future

“Newsletter”, nëntor 2023 | Projekti 1Future

Publikohet “Newsletter” i parë i projektit 1Future, në kuadër të programit Erasmus+. Në të mund të gjeni informacion mbi ecurinë e projektit gjatë 6 muajve të parë të zbatimit të tij.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është partnere e projektit 1FUTURE, projekt i cili synon të mbështesë institucionet e arsimit të lartë të Ballkanit Perëndimor për të ndërtuar kapacitete në fushën e qëndrueshmërisë, elasticitetit dhe veprimit klimatik.

Klikoni linkun e mëposhtëm për të lexuar newsletter-in:

1Future_Newsletter_1st_Edition_November

Share this post