Newsletter date 26.09.2022

Newsletter date 26.09.2022

Newsletter date 26.09.2022

Manualet në www.ecommerce4all.eu ju japin përgjigje për pyetjet:

Si mund të filloj shitjen elektronike në Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë ose Mal të Zi?

Çfarë duhet të përmbajë çdo dyqan elektronik në Moldavi ose Shqipëri?

Cilat janë të drejtat e konsumatorëve në Maqedoni apo në Kosovë?

Zgjidhni cilindo nga tregjet e CEFTA-s dhe gjeni më shumë informacione të dobishme në lidhje me tregtinë elektronike.

Shikoni ose shkarkoni informacionet në:

  1. Çfarë nevojitet për te krijuar dhe regjistruar një tregti elektronike në Shqipëri https://bit.ly/3QQqzp4Purpleguide
  2. Lista Kontrolluese. Çfarë duhet të ketë çdo e-shop në Shqipëri https://bit.ly/3CcAvp4Greenguide
  3. Të drejtat e mbrojtjes së konsumatorit në Shqipëri https://bit.ly/3AtIvRkYellowguide

*E disponueshme në gjuhën lokale dhe angleze.

#understandecomm #regionalEcommerce #ecommerce4all #ceftaregion

Share this post