Newsletter date 18.07.2022

Newsletter date 18.07.2022

Newsletter date 18.07.2022

Logjistika është një nga hallkat kryesore në procesin e tregtisë elektronike, dhe matja e performancës së logjistikës në tregje është jashtëzakonisht e rëndësishme.

Një nga grafikët në platformën e internetit www.ecommerce4all.eu fokusohet në shfaqjen e Indeksit të Performancës Logjistike të Bankës Botërore (LPI).

LPI mbulon 160 tregje në mbarë botën dhe i ndihmon ata të identifikojnë sfidat dhe mundësitë në logjistikën tregtare dhe çfarë mund të bëjnë për të përmirësuar performancën e tyre. LPI i Bankës Botërore përfshin gjithashtu të gjitha tregjet e CEFTA-s, të cilat renditen nga vendi i 65-të në vendin e 116-të për gatishmërinë e tyre logjistike në tregti.

Shikoni renditjen e LPI të tregjeve CEFTA në www.ecommerce4all.eu

Share this post