Newsletter date 17.10.2022

Newsletter date 17.10.2022

Newsletter date 17.10.2022

www.ecommerce4all.eu është një burim i një numri të madh të dhënash dhe informacionesh ndihmëse në lidhje me tregtinë elektronike në rajonin e CEFTA-s.

Dëshironi të hapni një biznes elektronik në një treg tjetër? Dëshironi të bëni një plan biznesi, plan marketingu ose analizë SWOT? Zgjidhni një treg dhe në modulin “Rregullorja në tregtinë elektronike” zbuloni atë që nuk e dinit në lidhje me tregtinë elektronike.

Zgjeroni biznesin tuaj me ndihmën e www.ecommerce4all.eu.

 

#understandecomm #regionalEcommerce #ecommerce4all #ceftaregion

Share this post