Newsletter date 14.07.2022

Newsletter date 14.07.2022

Newsletter date 14.07.2022

Përafërsisht 4.6 miliardë njerëz, ose 59% e popullsisë së botës, përdornin internetin në vitin 2020. Krahasuar me vitin 2019, rreth 7% më shumë ose gati 500 milionë njerëz iu bashkuan internetit në atë periudhë.

Sipas të dhënave të Eurostat, në platformën rajonale www.ecommerce4all.EU është krijuar një grafik interaktiv që tregon përqindjen e individëve që përdorin internetin në tregjet e CEFTA-s.

Në Maqedoninë Veriore, përqindja e individëve që përdorin internetin është 84% e popullsisë së përgjithshme. Serbia vjen pas Maqedonisë Veriore me 80%, e ndjekur nga Mali i Zi me 76%. Të gjitha tregjet e CEFTA-s kishin një përqindje më të lartë të individëve që përdornin internetin kur krahasoheshin globalisht.

Për më shumë informacion mbi tregjet e CEFTA-s vizitoni www.ecommerce4all.eu.

Share this post