Newsletter date 02.09.2022

Newsletter date 02.09.2022

Newsletter date 02.09.2022

Në platformën rajonale të internetit ecommerce4all.eu, dokumentet, ligjet dhe informacionet më të rëndësishme në lidhje me tregtinë elektronike në të 7 tregjet e CEFTA-s janë mbledhur dhe paraqitur në një modul. Emri i modulit është “Rregullorja në tregtinë elektronike” dhe do t’ju ndihmojë:

– Në krijimin e një biznesi e-commerce në secilin prej tregjeve të CEFTA-s

– Për të zbuluar se çfarë duhet të përmbajë çdo dyqan elektronik

– Të njiheni me të drejtat e konsumatorëve

– Për të fituar njohuri në të gjitha proceset bazë për fillimin dhe drejtimin e një biznesi elektronik

 

Mësoni më shumë në ecommerce4all.eu!

#understandecomm #regionalEcommerce #ecommerce4all #e4all

Share this post