National Communication Event, SCOPE Project

National Communication Event, SCOPE Project

National Communication Event, SCOPE Project

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, partnerë të projektit SCOPE, financuar nga programi INTERREG Balkan-Med, organizuan më 27 shtator 2021 Eventin Kombetar te Komunikimit te projektit.

Fokusi i këtij projekti është të krijojë lehtësira për të gjitha bizneset që operojnë në fushën e transportit tokësor, të lehtësojë shkëmbimin e produkteve dhe informacionit dhe të mbështesë shërbimet multimodale të mallrave në rajonet e Ballkanit dhe Mesdheut, nëpërmjet krijimit të një platforme online duke ulur kostot e transportit.

Ndërkohë fokusi i takimit ishte identifikimi dhe ftesa e aktorëve kryesore dhe futja e tyre ne platformë.

Takimi u organizua në formë hibride, me prezencë fizike dhe pjesëmarrje online, duke zbatuar të gjitha masat e sigurisë sipas protokollit të masave Anti-Covid në Shqipëri.

Të gjitha grupet e synuara arritën te ishin te pranishem gjatë ketij eventi sepse kishim të pranishëm ose online:

-Transportuesit dhe nderrmarjet e mesme/ te vogla.

-Përfaqësues te kompanive të njohura në Shqipëri që ofrojnë ose kërkojnë shërbime të transportit rrugor të mallrave.

-Ekspertë hulumtues me njohuri të konsiderueshme në transportin e mallrave.

– Autoritetet lokale, rajonale dhe kombëtare: Të pranishëm fizikisht ishin: Përfaqësuesit kryesorë të MIE, 1 Përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor, 1 Përfaqësues i Doganave

 

Rezultati i përgjithshëm i eventit:

– Rreth 20 palë të interesuara të interesuara për t’u bashkuar me platformë menjëherë

– Reagime pozitive për platformën nga palët e interesuara shqiptare.

– Platforma e vlerësuar 4 nga 5.

– Opinionet nga grupet e interesit.

– Shpërndarja e materialeve të komunikimit të projektit SCOPE.

– Bashkëpunimi me MIE dhe diskutimi i hapave të ardhshëm të projektit në mënyrë që të sigurohet zbatimi i suksesshëm i të gjitha aktiviteteve të projektit.

Share this post