MEGA ITALIA MEDIA SPA, kompania që prezanton platformën DynDevice LMS e interesuar për të bashkëpunuar me kompanitë shqiptare

MEGA ITALIA MEDIA SPA, kompania që prezanton platformën DynDevice LMS e interesuar për të bashkëpunuar me kompanitë shqiptare

MEGA ITALIA MEDIA SPA, kompania që prezanton platformën DynDevice LMS e interesuar për të bashkëpunuar me kompanitë shqiptare

Me qendër në Brescia, rajoni Lombardia, MEGA ITALIA MEDIA SPA është një kompani e specializuar në realizimin e platformave për formimin/specializimin online dhe menaxhimin e burimeve njerëzore. Nëpërmjet platformës DynDevice LMS bëhet i mundur krijimi, ofrimi dhe menaxhimi i të gjitha aktiviteteve të trajnimit.

Avantazhet e platformës DynDevice LMS:
1. editor scorm i integruar në platformën për prodhimin e objekteve mësimore (kurse online SCORM) dhe pilula mikro-mësimore
2. sistem i integruar menaxhimi për klasa të përziera/konferenca web /eLearning
3. sisteme të avancuara të raportimit për të detajuar të gjitha aktivitetet e përdoruesve në platformë
4. API për lidhje me software të jashtëm.

MEGA ITALIA MEDIA SPA është e interesuar për bashkëpunime me sipërmarrje nga Shqipëria dhe Kosova.
Në rast interesi për të shkëmbyer më shumë informacione me kompaninë italiane dhe vlerësimin e një bashkëpunimi të mundshëm, ju lutemi të na kontaktoni brenda ditës së premte 20 gusht 2021 në adresat email tirana@ice.it dhe pristina@ice.it ose në numrat e telefonit të zyrës tonë +355 42251051/36/34 (Shqipëri) dhe +383 38246027 (Kosovë).

Profili Kompanisë ENG

Prezantimi platformës DynDevice ENG

Share this post