Mbrojtja e PI-së

Mbrojtja e Pronësisë Industriale (PI)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë me staf të specializuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, të dedikuar e profesional ofron konsulencë të specializuar juridike, shkencore dhe teknike për anëtarët e saj si dhe të gjitha bizneset që operojnë në Qarkun Tiranë më:

Fushën e Pronësisë Intelektuale:

Zgjidhje perfekte për problemet tuaja në lidhje me

 

– Markat tregtare dhe të shërbimit;

Konsulencë në krijimin e logove elektronike pranë biznesit tuaj

Konsulencë në hartimin e një marke të re

Hetime në fushën e markave ndërkombëtare

 

Si të aplikojmë për markat e Madridit

Markat e Madridit

Hartimin e kontratave të licencës me markat e huaja që ju përdorni

– Patentat e shpikjeve;

Konsulencë në krijimin e konceptit të  një patente

Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo shpikur

Si të aplikojmë për një patentë shpikjeje europiane

Si të aplikojmë për një patentë PCT?

Si mund të sjellim këtu patentat e shpikjeve të huaja.

– Modelet e përdorimit;

Çfarë është modeli i përdorimit

Si të aplikojmë për një model përdorimi

Si dallohen patentat nga modelet e përdorimit

 

Si mbrohemi me regjistrimin e një  dizenjoje

 

– Emërtimet Gjeografike;

Kuptimi i emërtimit gjeografik

Si mund t’i bashkëngjitet një produkti emërtimi gjeografik

 

– Dizenjot Industriale;

Çfarë është një dizenjo industriale

Sa dimensione mund të ketë një dizenjo industriale

Si mund ta mbrojmë një dizenjo

 

– E drejta e Autorit;

Kuptimin e Copyright (Të Drejtës së Autorit)

Si mundet të mbrojmë një produkt artistik

Si mund të përdorim një produkt artistik duke respektuar të drejtat e autorit

 

– Mbrojtje të çështjeve tuaja të Pronësisë Industriale pranë gjykatave të të gjitha niveleve:

Ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit të Drejtorisë së Patentave dhe Markave

Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Pranë Gjykatës së Apelit Tiranë

Pranë Gjykatës së Lartë Tiranë

 

– Konsulencë e specializuar pranë Universiteteve Publike dhe Private;

Në fushën e legjislacionit kombëtar të IP

Në fushën e legjislacionit ndërkombëtar të IP

Fushën shkencore të markave e patentave

Si të shndërrojmë një tezë diplome masteri ose doktorature në një aset të Pronësisë Intelektuale

Si mund të përdoren këto asete të Pronësisë Intelektuale

HISTORIA

Kontakt:

Albana Laknori

Tel: +355 45 800 935

Cel: +355 69 34 10 000

E-mail: albana_laknori@cci.al