Procedurat Tatimore

Trajnim: Struktura e TVSH-se

Procedurat Tatimore

Lektor: Z. Artur Papajani
Data: 10
-11 Tetor
Orari:
10:00- 14:00
Vendi: DHTIT

Programi dhe tema e sipërcituar ka qënë nder trajnimet shumë të vleresuara dhe kërkuara nga sipërmarrja pasi specifika qe trajtohet dhe ndihma që i jep informacioni i marrë është mjaft i vlefshëm për sipërmarrësit. Ky trajnim eshte ofruar 4 here vitin e kaluar nen drejtimin e Z. Papajani.

QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT 

–       Njohja me ndryshimet ligjore në sistemin fiskal;

–       Njohja me procedurat dhe masat që aplikohen sot ndaj sipërmarrjes;

–       Njohja me të drejtat që kanë sipërmarresit në rastet e inspektimit tatimor;

KUSH MUND TE PERFITOJE

Ky trajnim do t’ju vijë në ndihmë pjesëmarrësve për të marrë njohuri se si të menaxhojnë riskun tatimor në biznes, të njohin të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve, mënyrën se si mund dhe duhet ta mbrojnë veten si edhe çfarë duhet të dijë tatimpaguesi para kontrollit tatimor (veçanërisht për TVSH-në).

METODOLOGJIA

Një workshop-trajnim 2 ditor prej 4 orësh në ditë. Përdorimi i rasteve të biznesit, pjesmarrje me raste konkrete nga trajnuesit. Një qasje ku trajnuesit dhe pjesmarrësit do të ndajnë në grup shembujt dhe eksperiencat e tyre konkrete. Pjesemarrja eshte e kufizuar, aplikoni perpara afatit.

PAGESA:

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 70 Euro.Për anetarësine e DHTIT ky trajnim kushton 20% me pak nga vlera standarte.

LEKTOR: Z. Artur Papajani

Artur Papajani, Avokat, ka qene drejtor i Shërbimit të Tatimpaguesve,  pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

 

Per tu regjistruar plotesoni formularin e aplikimit perpera dates 10 tetor 2018. Formular Aplikimi

Kontakt: Ornela Sulce

Tel: +355 (0) 45 800 934

E-mail: ornela_sulce@cci.al

 

Share this post