Lançimi i faqes zyrtare të projektit Addupt

Lançimi i faqes zyrtare të projektit Addupt

Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju linkun e website-t të projektit Addupt “Adresimi i mospërputhjes së aftësive në sektorin e gjelbër përmes përmirësimit të aftësive digjitale të Arsimit dhe Formimit Profesional”, pjesë e programit Erasmus+ (Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Formimit Profesional) https://learning4green.eu/, i cili mund të aksesohet edhe në gjuhën shqipe.

Gjithashtu, në linkun e mëposhtëm mund të shihni një video ilustruese të këtij projekti, ku DHTIT është partnere: https://www.youtube.com/watch?v=XsLgwy_fmpw

Share this post