Kontributi i CCIT në projektin GRADUA dhe rastet e suksesit

Kontributi i CCIT në projektin GRADUA dhe rastet e suksesit.

Kontributi i CCIT në projektin GRADUA dhe rastet e suksesit

CCIT organizoi ditë informative në lidhje me Projektin GRADUA në kuadër të aktiviteteve trajnuese të mbajtura nga Qendra e Trajnimit të CCIT ku morën pjesë kompani të ndryshme.
Ditët e informimit shërbyen për të vënë në dijeni burimet njerëzore të kompanive pjesëmarrëse në platformën GRADUA si një instrument i ri i rekrutimit, një platformë praktike dhe e thjeshtë me shërbimet e saj online të bazuara në IT dhe bazën e të dhënave të dobishme të studentëve.
Ata u shpjeguan gjithashtu se si të regjistrohen dhe u ftuan të provojnë dhe të përdorin platformën për promovimin e vendeve të lira të punës dhe praktikave, të zgjedhin dhe rekrutojnë studentë në përputhje me nevojat dhe kërkesat e tyre.

Ndikimi i ditëve të informacionit CCIT:

– 78 kompani janë regjistruar tani në platformë dhe shfaqen 96 oferta për punë.
– 4 studentë të diplomuar janë përzgjedhur nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës (CCIT) për të bërë praktikën në ambientet e saj, të cilët përfunduan me sukses praktikën e tyre.
-1 studente e diplomuar është zgjedhur nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCIT) dhe është akoma pjesë e CCIT si Koordinatore Projektesh (Përfshirë projektin GRADUA).
– 5 studentë të tjerë filluan si praktikë, tani janë rekrutuar nga Fabrika e Çimentos Fushe Kruja.

Share this post