Adresa
  • Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane
  • Rr. e Kavajes, Nd.2, H.2
  • Tel: +355 (0) 45 800 932
  • Email: cci.tirana@cci.al
Rreth Nesh
  • Të ndihmojë përparimin e biznesit duke mbështetur modernizimin, udhëheqjen, inkurajimin dhe promovimin e interesave të biznesit dhe vendosjen e marrëdhënieve afat-gjata me partnerët kryesorë të biznesit.