Kompania zvicerane e përpunimit të burimeve natyrore Glencore interes për të vendosur kontakte dhe partneritet me subjekte nga Shqipëria

Kompania zvicerane e përpunimit të burimeve natyrore Glencore interes për të vendosur kontakte dhe partneritet me subjekte nga Shqipëria

Kompania zvicerane e përpunimit të burimeve natyrore Glencore interes për të vendosur kontakte dhe partneritet me subjekte nga Shqipëria

Glencore, është  një nga kompanitë më të mëdha në botë të përpunimit të burimeve natyrore me një larmishmëri globale. E themeluar në vitet 1970 si një kompani tregtare, Glencore është rritur për t’u bërë një prodhues dhe tregtar kryesor i produkteve që dalin nga përpunimi qymyrit termik dhe naftës së papërpunuar, produktet e naftës dhe gazit natyror – duke punësuar 160,000 njerëz në të gjithë botën.

Operacionet e kësaj kompanie përfshijnë rreth 150 zona minerare dhe metalurgjike, si dhe asete të prodhimit të naftës në të gjithë botën. Glencore është:

  • një prodhues kryesor i metaleve që mundësojnë teknologji me karbon të ulët dhe me karbon neutral
  • një furnizues i qymyreve me cilësi më të lartë i cili do të ketë një rol zvogëlues me kalimin e kohës ndërsa bota kalon në burime të energjisë me karbon të ulët dhe sisteme industrial
  • të angazhuar për të operuar me përgjegjësi dhe formimin e partneriteteve strategjike për transformimin e energjisë

Glencore përpunon:

–           METALE DHE MINERALE, Përfshirë produktet e çelikut, bakrit, kobaltit, nikelit, zinkut dhe plumbit, lidhjeve metalike, aluminit, xeherorit të hekurit, arit dhe argjendit

–           PRODUKTET E ENERGJISË, si qymyri termik dhe nafta e papërpunuar, produktet e naftës dhe gazi natyror.

Për shkak të zgjerimit në zinxhirin e furnizimit, si dhe rritjes përkatëse të aktiviteteve të prodhimit, Glencore kërkon furnizues të rinj. Ata duan të lidhen me kompani shqiptare të interesuara, të cilët mund të eksportojnë në Zvicër. Kompanitë e interesuara duhet të përcjellin prezantimet e tyre, politikat e biznesit të kompanisë, katalogun aktual dhe / ose listën e produkteve / listën e aksioneve.

Për më shumë informacion vizitoni www.glencore.com;

Kontakt: Sofia Albert purchasing@rnatachana.com.

Lutemi bashkëpunimin tuaj për të njoftuar bizneset dhe kompanitë që operojnë në sektorët dhe me produketet që kompania po kërkon.

Share this post