Kompania EKOPROD shpk

Kompania EKOPROD shpk

Kompania EKOPROD shpk

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin ???? ?? ???? ?ë ????????? ? ???????? EKOPROD shpk ne qytetin e Korces.
Kompania operon vetem ne tregun e huaj nga viti 2013, ofron bime medicinale me cilësi premium për importuesit dhe shpërndarësit B2B në të gjithë botën. EKOPROD shpk ndodhet në Korçe, Shqipëri dhe merret ekskluzivisht në prodhimin dhe eksportimin e Mjekësisë Bimore. Gjithashtu EKOPROD si aktivitet te saj ka dhe grumbullimin e kermijve te cilet i eksporton ne Europe, kryesisht ne France, ku njihet si kompanite me cilesore per tregtimin e kermijve.

Share this post