Kërkesë regjistrimi e kandidatit për anëtar të Asamblesë së DHTI-Tiranë

Kërkesë regjistrimi e kandidatit për anëtar të Asamblesë së DHTI-Tiranë

Kandidatët për anëtarë të Asamblesë së DHTI-Tiranë duhet të dorëzojnë formularin e regjistrimit deri ditën e martë, datë 13 qershor 2023, ora 15:00.

Formulari duhet të shoqërohet me të paktën dy firma të anëtarëve të DHTIT që mbështesin secilin kandidat.

Një anëtar nuk mund të mbështesë më shumë se një kandidat.

Dorëzimi i formularit duhet të bëhet fizikisht te Sekretaria e Komisionit të Zgjedhjeve, pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.

   Komisioni i Zgjedhjeve

Shkarko formularin

Lista e anëtarëve të DHTIT që kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhjet për Asamblenë e re të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, të cilat do të mbahen më 14 qershor 2023.

 

 

 

Share this post