KALENDARI I TRAJNIMEVE 2019

KALENDARI I TRAJNIMEVE 2019

KALENDARI I TRAJNIMEVE 2019

Të nderuar sipermarres, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është e angazhuar në një gamë të gjerë aktivitetesh që lidhen ngushtë me zhvillimin e biznesit dhe rritjen e ekonomisë. Në këtë kuadër në vitin 2009 u themelua Departamenti i Trajnimeve me qëllim që të ndihmojë bizneset Shqiptare të rrisin kapacitetin e burimeve njerëzore të afta për të përballuar sfidat e zhvillimit të vendit.

Trajnimet tona ofrohen për të gjitha bizneset dhe individët, SME-të, Korporatat dhe për institucionet publike. Programet me poshte ofrohen ne ambjentet e CCIT si Trajnime te hapura gjithashtu ofrojme edhe Trajnime “tailor made” ne baze te nevojave qe nje kompani apo biznes mund te kete ne mbështetje te zhvillimit personal dhe ndërpersonal te profesionistëve të fushave të ndryshme. Gjate vitit 2018 Departamenti I Trajnimeve prane CCIT ka zhvilluar 34 trajnime . CCIT ofron programe me tarifa të arsyeshme në dobi të komunitetit të biznesit dhe sidomos një kujdesi i veçantë kundrejt anëtarësisë sonë.

Ju ftojm te vlerësoni programet si më poshtë dhe të bëheni pjesë e trajnimeve tona kushtuar biznesit.

Kontakt

Znj.Ornela Sulçe / Kordinatore Trajnimesh

Tel: + 355 (0) 45 800 934

Cel: +355 695542443

E-mail: ornela_sulce@cci.al

Rr:Kavajës, nd.2/2

1001 Tiranë/Shqipëri

Share this post