Kalendari i aktiviteteve të projekteve për vitin 2020

Kalendari i aktiviteteve te projekteve per vitin 2020

Kalendari i aktiviteteve të projekteve për vitin 2020

KALENDARI I AKTIVITETEVE 2020

DEPARTAMENTI I PROJEKTEVE

JANAR

  Projekti Aktiviteti Data Vendi
#DynaMob 2.0 Takimi I-rë networku dhe fokus grup për prezantim draft plan veprimi 12 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
#DynaMob 2.0 Takimi II-të networku  dhe fokus grup për rishikim profesional plan veprimi 24 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
BIOECO R.D.I Workshop me sipërmarrjen 10 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
BIOECO R.D.I Simpozium 1 ditor me akademinë + seminar për politikëbërjen 16 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
BIOECO R.D.I Workshop me sipërmarrjen 20 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
BIOECO R.D.I 2 demonstrime teknike/vizitë në qendra kërkimore dhe sipërmarrje 20 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
FUTURE 4.0 Seminar me helikën e 4-fishtë 15 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
FUTURE 4.0 Takim projekti   21-22 Janar 2020 Tiranë, Shqipëri
SCOPE Takime me partnerë dhe LP Janar 2020 Bullgari
ECONAUTINET   Takime periodike me aktorë lokale   Janar – Korrik 2020 DHTI Tiranë
BRE Takim IV i Komitetit Drejtues Janar-Mars 2020 Podgoricë, Mali i Zi
INNOTOURCLUST Takimet e partnereve të projektit -Takimet Service Charter Janar-Dhjetor 2020 Jashtë shteti  
INNOTOURCLUST Takimet e partnereve të projektit -Takime B2B Janar-Dhjetor 2020 Jashtë shteti  
INNOTOURCLUST Takimi i 4 i projektit në Tiranë Janar-Dhjetor 2020 Tiranë, Shqipëri  

SHKURT

Projekti Aktiviteti Data Vendi
#DynaMob 2.0 Takimi III-të networku dhe fokus grup për prezantim final plan veprimi 10 Shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri
BIOECO R.D.I Event promovues 5 Shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri
FUTURE 4.0 Aktivitet – Veprim pilot ndërgjegjësimi 12 Shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri
FUTURE 4.0 Aktivitet – Veprim pilot përvetësimi 19 Shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri
FUTURE 4.0 Aktivitet – Veprim pilot transformimi 26 Shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri
BALKANET Takimi me partnerët Shkurt 2020 Bullgari
BALKANET Workshop Shkurt 2020 Bullgari
E.E.N Trajnim newcomers Shkurt 2020 Belgjikë
SCOPE Workshop Shkurt 2020 Selanik, Greqi
HISTEK Takime me partnerë dhe LP Shkurt 2020 Mali i Zi
GRADUA Takim Shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri
GRADUA Takime me burimet njerëzore Shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri

MARS

Projekti Aktiviteti Data Vendi
#DynaMob 2.0 Takim final network ndërkombëtar 15 Mars 2020 Tiranë, Shqipëri
#DynaMob 2.0 Seminar Mars 2020 Tiranë, Shqipëri
#DynaMob 2.0 Aktivitet ndërgjegjësues Mars 2020 Tiranë, Shqipëri
#DynaMob 2.0 Takim projekti   Mars 2020 Tiranë, Shqipëri
SCOPE Event ndërgjegjësues Mars 2020 Tiranë, Shqipëri
SCOPE Pjesëmarrje në konferencë Mars 2020 Tiranë, Shqipëri
INERRANT Liveshow III Mars 2020 Tiranë, Shqipëri
  INERRANT Workshop ndërajonal Mars- Prill 2020 Tiranë, Shqipëri  
           

PRILL

  Projekti Aktiviteti Data Vendi
FUTURE 4.0 Event me politikëbërjen Prill 2020 Tiranë
ECONAUTINET Takim projekti Prill 2020 Patras, Greqi
SCOPE Takim projekti Prill 2020 Tiranë, Shqipëri
BRE Takime B2B Prill-Qershor 2020 Bari, Itali
BRE Shadow Days Prill-Qershor 2020 Tiranë, Shqipëri
BRE Info point Prill-Qershor 2020 Tiranë, Shqipëri
BRE Webinars, video lessons Prill-Qershor 2020 Tiranë, Shqipëri

MAJ

Projekti Aktiviteti Data Vendi
#DynaMob 2.0 Lançimi i sistemit Maj 2020 Tiranë, Shqipëri
BALKANET Vizitë në terren Maj 2020 Greqi
BALKANET Konferenca përfundimtare   Maj 2020 Pyrgos, Greqi
E.E.N Mision biznesi Maj 2020 Spanjë
GRADUA Takim Maj 2020 Bolonjë, Itali
BALKANET Workshop dhe vizitë përfundimtare Maj – Qershor 2020 Pirgos, Greqi

QERSHOR

Projekti Aktiviteti Data Vendi
E.E.N Vizita në Biznese Vendase Qershor 2020 Tiranë, Shqipëri
E.E.N Takime B2B Qershor 2020 Tiranë, Shqipëri
E.E.N Pjesëmarrje në panaire Qershor 2020 Jashtë shteti
ECONAUTINET Konferenca përmbyllëse   Fund Qershori 2020 Hotel Tirana International

KORRIK

Projekti Aktiviteti Data Vendi
HISTEK Takim projekti Korrik 2020 Tiranë, Shqipëri

TETOR

Projekti Aktiviteti Data Vendi
E.E.N Konferencë vjetore Tetor 2020 Gjermani
BRE Takimi i fundit i projektit Tetor – Dhjetor 2020 Bari, Itali

Share this post