Jaka: Forcat politike të përfshijnë biznesin në programet e tyre

Jaka: Forcat politike të përfshijnë biznesin në programet e tyre

Jaka: Forcat politike të përfshijnë biznesin në programet e tyre

Biznesi ka paraqitur sot një projekt propozim me disa kërkesa drejtuar forcave politike për përfshirje në programet elektorale si dhe zbatimin e tyre nga qeveria e ardhshme. Kreu i dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë Nikolin Jaka paraqiti edhe kërkesat drejtuar forcave politike. Ja kërkesat e plota të Biznesit

 1. Shlyerja e detyrimeve të qeverisë ndaj sipërmarrjes private në të gjitha fushat e ekonomisë ku ekziston kjo marrëdhënie..
 2. Rimbursimi i TVSH, akcizave si dhe të gjithë taksave të tjera që buxheti i shtetit mund ti ketë sipërmarrjes private gjate ushtrimit te aktivitetit te saj brenda afatit 3 mujor. Kjo te realizohet duke bere nderhyrjet e nevojshme ligjore.
 3. Heqja e barrierave dhe taksave të fshehura që pengojnë promovimin e produkteve Made in Albania për eksport.
 4. Heqja e sistemit të referencave ndaj sipërmarrjes private për import -eksport me të gjithë vendet e BE-së.
 5. Heqja e sistemit të referencave ndaj sipërmarrjes private në sistemin fiskal.
 6. TVSH jo më e lartë se 10 për qind për produktet bujqësore, blegtorale vendase si dhe shërbimet turistike.
 7. Hapja e bankës ekonomike për zhvillim me fokus kreditimin e sipërmarrjes private me tarifa të reduktuara.
 8. Heqja e TVSH-së për të gjithë makineritë dhe pajisjet që i nënshtrohen skemës së rimbursimit të TVSH-së dhe që i shërbejnë aktivitetit të sipërmarrjes private.
 9. Aplikimi i TVSH-së në të gjithë qarkullimin tregtar duke hequr kufirin e ndarjes së bizneseve.
 10. Platformë e qartë lidhur me trajtimin e kredive të këqija deri në ngrirjen e tyre për një afat dy vjecar.
 11. Lidhur me transportin rrugor kërkohet:

    1.  a. Heqja e TVSH-se për abonetë dhe biletat.

         b. Heqja e akcizës për karburantin.

        c.  Rimbursimi në kohë i transportit të të gjithë kategorive të qytetarëve që përfitojnë me ligj fiskal këtë shërbim

        d.  Rishikimi i cmimit të biletës urbane duke përdorur metodën e krahasimit me vendet e rajonit (Maqedoni, Mali i Zi, Kosovë)

        e.  Heqja e TVSh-së për të gjithë artikujt që shërbejnë si lëndë e parë për prodhimin e plasmasit dhe produketeve të tjera që janë në shërbim të sektorit bujqësor .

Share this post