ITALISHTE BIZNESI

ITALISHTE BIZNESI

ITALISHTE BIZNESI

DATA 18 Shkurt 2019 Orari: 17:00-20:00

DATA 19 Shkurt 2019 Orari: 17:00-20:00

                                 DATA 20 Shkurt 2019 Orari: 17:00-20:00

Ky trajnim është i hartuar për ti mësuar pjesëmarrësve të komunikojnë në mënyrë efektive në Gjuhën Italiane në një kontekst profesional.

Trajnimi i Italishtes së Biznesit ka si qëllim përmirësimin e aftësive të gjuhës italiane të atyre që përdorin gjuhën italiane në punën e tyre, ose kërkojnë tv trajnohen në gjuhën italiane, etj.

Trajnimi zhvillohet me trajnuese Italiane dhe zgjat tre ditë.

Trajnimi zhvillohet në Gjuhën Italiane.

QËLLIMI

Objektivi i trajnimit është që pjesëmarrësit të praktikojnë fjalorin dhe fraza lidhur me italishten e biznesit që i shërbejnë drejtëpërdrejtë në punën e tyre, zhvillimi i kompetencës gjuhësore tek pjesëmarrësit, motivimin e pjesëmarrësve për të treguar progres efektiv dhe praktik në gjuhën italiane, pajisja e pjesëmarrësve me aftësitë komunikuese të cilat u nevojiten në punën e tyre të përditshme.

Kush mund të përfitojë

 • CEO/Menaxherët të cilët punojnë në një mjedis biznesi, të cilët kanë nevojë të përdorin italishten në vendin e tyre të punës.
 • Menaxherët të cilët mbajnë lidhje me koleget dhe menaxherët e linjës në gjuhën italiane.
 • Profesionistët e biznesit që punojnë në kompani të ndryshme dhe dëshirojnë të përmirësojnë italishten e tyre për qëllime pune.
 • Lektorë që duan të punojnë me nivelin e tyre të gjuhës italishtes.
 • Të punësuarit në administratë publike.
 • Profesionistët e biznesit që kërkojnë të përparojnë në karrierën e tyre duke pasur njohuri funksionale të italishtes.
 • Studentë të gjuhës italiane
 • Etj

Metodologjia

Kursi do të jetë shumë interaktiv. Kjo do të thotë që pjesëmarrësit jo vetëm do të dëgjojnë, por edhe do të praktikojnë ato që kanë mësuar. Atyre do t’ju kërkohet që të marrin pjesë dhe ndjekin udhëzimet e trajnuesit.

Programi

 • Forma e mirësjelljes: çfarë është, kur dhe si ta përdorim atë
 • Të flasësh në emrin e një kompanie: forma dhe mënyra
 • Si te shkruash një e-mail formal pune
 • Analizë gramatikore
 • Komunikimi verbal
 • Fjalor dhe komunikim
 • Gjuha e Planit të Biznesit
 • E folura në publik

PAGESA:

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 60 Euro, ku përfshihen të gjitha materialet e punës dhe certifikata në fund të trajnimit.

Për tu regjistruar plotësoni formularin e aplikimit brenda datës 15 Shkurt 2019  në adresën e mëposhtme: Formular Aplikimi

*Pagesa e bërë nuk rimbursohet në rast mosndjekjeje apo ndërprerjeje të trajnimit!*

Znj.Meggi Zhugli

Tel:  + 355 (0) 45 800 934

Cel: + 355 (0) 68 671 5167

E-mail: meggi_zhugli@cci.al

Share this post