• Lëshon certifikatat e origjinës së mallit, për ato produkte që kanë destinacion eksportin duke u bazuar në dokumentacionin përkatës dhe mban bazën e të dhënave për kompanitë eksportuese.
  • mban kontakte të vazhdueshme me Dhomat e Tregtisë te qarqeve, duke i sensibilizuar dhe informuar subjektet e tyre për të marrë pjesë në aktivitete që organizon dhe udhëheq Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.

 

Kontakt:

Tel: +355 45 800 931

Cel: +355 695169389

Email: nevila_konomi@cci.al