Gradua, ftesë për studentët të regjistrohen në platformë

Gradua, ftesë për studentët të regjistrohen në platformë

Gradua, ftesë për studentët të regjistrohen në platformë

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë ishte pjesëmarrëse në takimin mes partnerëve të Projektit Gradua në Lisbonë, Portugali.

Ky projekt është bashkëfinancuar nga fondet e Erasmus+ Programme të BE.

Deri më tani janë regjistruar nga DHTIT 53 kompani (nga 10 sipas targetit të Formularit të Aplikimit) dhe 9 oferta pune nga kompanitë.

Ndërkohë janë dhënë 5 rekrutime internship nga Fabrika Cement Fushe Kruja dhe 2 nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë për pozicione internshipi. I ftojmë të gjithë studentët të regjistrohen në platformë për të qenë sa më pranë me tregun e punës.

Share this post