Gjuha Angleze për Burimet Njerëzore

Gjuha Angleze për Burimet Njerëzore

Gjuha Angleze për Burimet Njerëzore

Duke konsideruar interesin e lartë që punonjësit të cilët punojnë në sektorin e Burimeve Njerëzore kanë për gjuhën angleze profesionale, për këtë qëllim ne sjellim pranë Dhomës së Tregtisë seancat e  trajnimit me tematikën ‘Gjuha Angleze për Burimet Njerëzore’ datat:

15 Maj orari 17:00 – 20:00

16 Maj orari 17:00 – 20:00

17 Maj orari 17:00 – 20:00

Ky kurs trajnimi i targetohet Profesionistëve të Burimeve Njerëzore të cilët janë të punësuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, në mënyrë direkte ose indirekte, dhe duan të aplikojnë ekspertizën e tyre në gjuhën angleze. Programi synon të paraqes një përmbledhje të të gjithë aspekteve të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Kush mund të përfitojë?

Ky trajnim është për Profesionistët e Burimeve Njerëzore të cilët kërkojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në gjuhën angleze në fushën e menaxhimit të Burimeve Njerëzore, përfshirë procedurën e rekrutimit, kompensimin dhe benefitet, si dhe zgjidhjen e konflikteve. Trajnimi zhvillohet ne bashkepunim me lektore amerikane.

Në përfundim të trajnimit do të:

 • Jeni të aftë të komunikoni me më shumë vetëbësim për tematika të BNJ
 • Jeni të aftë të komunikoni me më shumë saktësi dhe rrjedhshmëri
 • Jeni të aftë të merrni pjesë në mënyrë më të suksesshme në takime dhe negociata pune
 • Keni përmirësuar anglishten tuaj të shkruar
 • Keni zgjeruar fjalorin e BNJ

Pikat ku do të fokusohet terminologjia e trajnimit të BNJ:

 • Rekrutimi
 • Organizimi dhe leadership
 • Trajnimi, motivimi dhe shpërblimi
 • Menaxhimi i ndryshimeve
 • Konflikti në vendin e punës
 • Procedurat e shkarkimit
 • Teknikat e vlerësimit

Gjithashtu do të trajtohen aftësitë gjuhësore si:

 • Gjuha e folur- përfshirë takimet e punës, negociatat, aftësitë për të prezantuar
 • Gjuha e shkruar- e-mailet, raportet e punës

PAGESA:

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 60 Euro, ku përfshihen të gjitha materialet e punës dhe certifikata në fund të trajnimit.

Për tu regjistruar, ju lutem plotësoni formularin e aplikimit:  Formular Aplikimi

Afati i fundit i kryerjes së pagesës është data 14 Maj 2019.

*Pagesa e bërë nuk rimbursohet në rast mosndjekjeje apo ndërprerjeje të trajnimit!*

Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni si më poshtë për infomacione të mëtejshme.

Cel: + 355 (0) 68 671 5167

E-mail: meggi_zhugli@cci.al

Share this post