Ftese per pjesëmarrjen e sipërmarrjeve shqiptare në panairin See Sustain Tec në Sofje, 6-7 prill 2020

Ftese per pjesëmarrjen e sipërmarrjeve shqiptare në panairin See Sustain Tec në Sofje, 6-7 prill 2020

Ju informojmë se në datat 7-9 prill 2020 të “See Sustain Tec”,  Panairi dhe forumi i teknologjive të qëndrueshme në Evropën Juglindore.

Këtë vit panairi ka në fokus: energjinë e rinovueshme, qytetet smart, riciklimin dhe cilësinë e ajrit dhe do të përqendrohet në ofrimin e disa zgjidhjeve të mundshme për eco-marketet dhe teknologjitë e reja eco friendly. Ajo synon të bashkojë vendet e Ev. JL me anë të teknologjisë dhe risive të fundit në mbrojtje të mjedisit dhe të kontribuojë në edukimin e aktorëve kryesorë.

Për pjesëmarrësit, që marrin pjesë për herë të parë, këshillojmë të kontaktohet për më shumë informacione me personin e kontaktit, Zj. Desislava Nikolova në adresën e e-mail international@viaexpo.com.

Në këtë aktivitet ofrohet mundësia e interaktivitetit me vizitorët, delegatët, përfaqësuesit dhe ligjëruesit.

Për më shumë informacion rreth aktivitetit, mund të kontaktoni në adresën e e-mail office@viaexpo.com si dhe të vizitoni faqen zyrtare www.viaexpo.com.

Mëposhtë gjeni broshurën për edicionin e vitit 2020 dhe raportin e edicionit të vitit 2019 në formatin pdf.

Raporti i edicionit të vitit 2019

Broshura për edicionin e vitit 2020

Share this post