Ftesë për pjesëmarrje në Moldova Trade Forum, që do të mbahet më 28-30 prill 2021

Ftesë për pjesëmarrje në Moldova Trade Forum, që do të mbahet më 28-30 prill 2021

Ftesë për pjesëmarrje në Moldova Trade Forum, që do të mbahet më 28-30 prill 2021

Ftesë për pjesëmarrje në Moldova Trade Forum, që do të mbahet më 28-30 prill 2021

 

Nëpërmjet Ambasadës sonë në Bullgari përcillet ftesa e palës moldave për pjesëmarrje në Moldova Trade Forum, që do të mbahet më 28-30 prill 2021. Ky aktivitet organizohet nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Moldavisë dhe shërben si një platformë promovimi dhe vendosje kontaktesh mes sipërmarrjeve pjesëmarrëse.

 

Pjesëmarrja në aktivitet ndihmon në gjetjen e një partneri lokal dhe evropian, në zbulimin e produkteve dhe shërbimeve, në zhvillimin e takimeve B2B për zhvillimin e partneriteteve, në takimin e prodhuesve të rinj dhe shkëmbimin e eksperiencës lidhur me menaxhimin e pasojave pandemike. Regjistrimi për pjesëmarrje mund të bëhet në linkun: https://moldova-trade-forum.b2match.io/home.

 

Ftesa-moldavi

Share this post