Ftese për bashkëpunim me Austrinë & Trajnime në Menaxhim Biznesi

Ftese për bashkëpunim me Austrinë & Trajnime në Menaxhim Biznesi

Ftese për bashkëpunim me Austrinë & Trajnime në Menaxhim Biznesi

I nderuar Biznesmen / Perfaqësues Biznesi

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCIT Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI -AUSTRIA), vijon organizimin e Projekteve “WIFI –AUSTRIA”, në Menaxhimin e Sipërmarrjes.

 

Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake

Trajnime në Menaxhim Biznesi

  • WIFI-AUSTRIA ka si qëllim trajnimin e Sipërmarësve shqiptar duke i krijuar , jo vetëm ngritjen profesionale në nivelin menaxherial me Lektore të njohur ndërkombëtarisht, por edhe mundësinë e bashkëpunimit dhe krijimit të partneritetit me Sipërmarrjet Austriake.
  • Ky lloj partneriteti dhe bashkëpunimi ka rezultuar shumë i suksesshëm për Sipërmarrësit Shqiptar ,duke mundësuar shpesh finalizimin me nënshkrim të marrëveshjeve me përfitim të ndërsjelltë.

 

Moduli I 28-29-30 Mars
Design Thinking in Marketing

Lektor: Dr.Christian Husak

Moduli II 04-05-06 Prill
Sales Training Implementation & Crises Management
Lektor: Dr.Victor Dedic

Vizita në Austri -Wien 20-23 Qershor

 

Gjatë vizitës 4 ditore në Austri:

  • Ceremonia e Certifikatave te Trajnimit nga WIFI – Austria (WKO – Dhoma Austriake e Tregtisë) e njohur ndërkombëtarisht
  • Forum Biznesi në WKO (Dhomën Austriake të Tregtisë) midis Sipërmarrësve nga të dy vendet.
  • Takime Individuale me Bizneset Austriake Të gjithë Pjesmarresit kanë mundësinë e takimeve individuale me Sipërmarrësit Austriak sipas fushave te interesit që ato kanë. Organizimi i takimeve bëhet nga Dhoma Ekonomike Federale e Austrisë, në bazë të një plani paraprak të hartuar sipas kerkesave të Bizneseve/ Përfaqësuesve të Bizneseve  Shqiptare dhe Austriake.

 

Afati i Aplikimit

22.03.2022

 

Per me shume informacion rreth Kurseve WIFI, ju lutem gjeni ne link me poshte:

Trajnime ne Menaxhim Biznesi dhe Bashkepunim me Bizneset Austriake

 

Nese jeni te interesuar per aplikim ju lutem plotesoni bashkangjitur:

Profile of Participants 2022

 

Për një informacion, më të detajizuar rreth suksesit të këtij Projekti ju lulem lexoni :

Rendesia-e-Trajnimeve-WIFI-dhe-bashkepunimet-ne-Austri (3)

Share this post