Forum Biznesi “Transporti dhe Logjistika”, 22-23 qershor 2022 në Qendrën Ndërkombëtare të Kongreseve në Burgas, Bullgari.

Forum Biznesi "Transporti dhe Logjistika", 22-23 qershor 2022 në Qendrën Ndërkombëtare të Kongreseve në Burgas, Bullgari.

Forum Biznesi “Transporti dhe Logjistika”, 22-23 qershor 2022 në Qendrën Ndërkombëtare të Kongreseve në Burgas, Bullgari.

Ftesë për të marrë pjesë në Forumin e Biznesit “Transporti dhe Logjistika”, i cili do të mbahet në  22-23 qershor 2022 në Qendrën Ndërkombëtare të Kongreseve në Burgas, Bullgari.

Forumi do të organizohet nga  Ministrisë së Transportit dhe Komunikacionit e Republikës së Bullgarisë dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm të Gjeorgjisë si dhe asistenca e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të dy vendeve. Pjesëmarrësit kryesorë të aktivitetit janë Ministri i Transportit dhe Komunikacionit i Republikës së Bullgarisë, z. Nikolai Sabev dhe Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Ekonomisë dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm të Gjeorgjisë, z. Levan Davitashvili.

Forumi i kushtohet zhvillimit të lidhjes së transportit dhe logjistikës përgjatë Rrugës së Mëndafshit. Aktiviteti do të ofrojë një mundësi për të vendosur kontakte biznesi midis partnerëve bullgarë dhe gjeorgjianë në këto fusha, si dhe për të hedhur themelet për marrëdhënie të suksesshme biznesi në të ardhmen.

Të ftuar zyrtarë të forumit do të jenë Sekretari i Përgjithshëm i Komisionit Ndërqeveritar TRACECA dhe Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi. Programi i aktivitetit do të përfshijë prezantimin e perspektivave për logjistikën në Rrugën e Mëndafshit, zhvillimin e transportit kontejner në rajon, si dhe do të japë mundësinë për dialog aktiv ndërmjet përfaqësuesve të biznesit nga vendet pjesëmarrëse. Bashkëngjitur mund të gjeni draft programin e forumit dhe informacion praktik. Takimi do të japë mundësi për takime B2B dhe kontakte personale.

Beni regjistrimin tuaj dhe shprehjen e interesit për takime B2B me partnerë potencialë në fushën përkatëse deri më 17 qershor 2022 në adresën e mëposhtme të e-mail: BG-GE-BUSINESSFORUM@mtc .qeveria.bg.

Për pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni të njëjtën adresë emaili, ose BCCI, “Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe organizatat ndërkombëtare”

Departamenti  tel.: +359 2 8117 494, 8117 489 ose e-mail:

m.markova@bcci.bg.

Share this post