???????? Herba Fructus Natyrore sh.pk

???????? Herba Fructus Natyrore sh.pk

???????? Herba Fructus Natyrore sh.pk

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin ???? ?? ???? ?ë ????????? ? ???????? Herba Fructus Natyrore sh.pk, ?ë Elbasan.
E vendosur në Elbasan, pikerisht në qendër të Shqipërisë, Herba Fructus Natyrore sh.pk. ka operuar në tregun e bimëve (bimë medicinale dhe aromatike të thata) dhe erëza, që nga viti 1992, me përvojë menaxhimi prej më shumë se 50 vjetësh dhe qëndrueshmëri që nga kompania e vjetër shtetërore e bimëve dhe erëzave, tashmë është rinovuar plotësisht.
Tregu i tyre shtrihet mbi 70% te eksportit në Evropën Perëndimore, në vende si Gjermania, Italia, Franca, Spanja, Zvicra, Greqia dhe 30% në SHBA. Me nje hapësire rreth 12.000 m2, staf rreth 120 punëtorësh dhe shitjet vjetore midis 3.500.000 Euro – 4.500.000 Euro për 5 vitet e fundit.
Reputacioni i kompanisë, i udhëhequr nga ekspertiza e menaxhimit të gjatë dhe të aftë, është rritur në mënyrë të vazhdueshme në vitet e fundit të demokracisë shqiptare, deri kur kemi hyrë në tregun Organik (Certified EU Organic and NOP), duke kërkuar mundësi të reja biznesi me kompanitë që kanë të bëjnë me produktet organike. Edhe njëherë ajo flet për kapacitetet e fuqishme në rritje të kompanisë dhe fillimin e një zone të re zgjerimi. Ne jemi të certifikuar nga BE Org. Kompania disponon certifikatat ISO 9001: 2008 ISO 22.000 HACCP

Share this post