Event Propagandues i Projektit BIOECO – R.D.I në “Festën e Luleve” 9 Maj 2019-Lezhë

Event Propagandues i Projektit BIOECO – R.D.I në “Festën e Luleve”  9 Maj 2019-Lezhë

Event Propagandues i Projektit BIOECO – R.D.I në “Festën e Luleve” 9 Maj 2019-Lezhë

Me datën 9 Maj 2019, në Lezhë, në ambientet e Restorant “Rapsodia” u zhvillua Eventi i Propagandimit të projektit “BIO-ekonomia me bazë kërkimin shkencor dhe inovacionin” i organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (DHTIT). Eventi i tillë i propagandimit iu bashkua me një stendë të dedikuar Festës së Luleve ku morwn pjesw përfaqësues tw kompanive të mirënjohura private, institucioneve tw ndryshme publike dhe personalitete publike.

Projekti BIOECO-RDI financohet nga programi i bashkëpunimit territorial Adrion, ku përfshihen 7 partnerë nga 6 vende evropiane: Sviluppumbria dhe Confindustria Umbria (Itali), Instituti Kombëtar i Kimisë (Slloveni), Instituti i Kërkimeve Ruder Boskovic (Kroaci), Rajoni i Maqedonisë Perëndimore (Greqi), Agjencia për Zhvillim Rajonal “Alma Mons” e Vojvodinës (Serbi) dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (Shqipëri).

Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij projekti, eventi i propagandimit kishte si qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin rreth projektit, prezantimin e rezultateve dhe ecurisë së deritanishme të projektit dhe arritjen e vizibilitetit përballë audiencës së gjerë.      

Në këtë event, morën pjesë grupi i punës së projektit nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.  U prezantuan dhe promovuan në mënyrë të dedikuar tek vizitorët e stendës qëllimet e projektit, objektivat, outputet dhe rezultatet e pritshme,.

Vlen të theksohet se të gjithë e vlerësuan idenë e projektit dhe treguan interes për të marrë pjesë në aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër projekti në të ardhmen. Për të lehtësuar prezantimin u përdorën materialet e realizuara të komunikimit  të tilla si roll-up, fletushka, dosje etj.

Për më shumë informacion rreth projektit mund të vizitoni:

dhe/ose kontaktoni  Menaxheren e Projektit:  znj. Elida Boshnjaku                             Email: elida_boshnjaku@cci.al    Tel: +355 (0) 45 800 936

Share this post