Event Komunikimi Kombëtar në kuadër të projektit SCOPE

Event Komunikimi Kombetar ne kuader te projektit SCOPE.

Event Komunikimi Kombëtar në kuadër të projektit SCOPE

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partner i projektit SCOPE, projekt i financuar nga Bashkimi Europian organizoi një event komunikimi te dyte për te informuar palet e interesuara rreth mundësive konkrete që ofron ky projekt.
Pas eventit te pare te komunikimit qe rezultoi me sukses, lindi nevoja per nje organizim tjeter sepse pjesemarrja ne eventin e pare ishte e kufizuar per shkak te Covid-19.
Eventi u zhvillua në datë 23 Nëntor në ambjentet e hotel Mondial në orën 11:00 dhe pati nje prezence te konsiderueshme nga bizneset qe realizojne transport mallrash, si fizikisht, ashtu edhe online.
U prezantua platforma SCOPE dhe u realizua testimi i platformes me te pranishmit nga ekspertiza e jashtme e kontraktuar nga Dhoma e Tregtise dhe Industrise.

Share this post