Trainings Calendar

Trainings Calendar 2023

Trajnimi

Lektore

Data

SHKURT

Vizita ne Wien  (WIFI-AUSTRIA)

 

28-2 Mars

Paketa e re Fiskale 2023

Arben Hasanaj

15-16

MARS

Kodi i i Ri i Punes

Av. Ledi Millkani

02-03

Arti i te Hartuarit te Kontrates

Av. Fabiola Ismaili

22-24

PRILL

Auditi Ligjor i Shoqerive Tregtare

Av. Ledi Millkani

6- 7

Auditi Ligjor i Shoqerive Tregtare

Av. Ledi Millkani

25-26

MAJ

Paketa e Re Fiskale 2023/ Ndryshimet e Fundit

Arben Hasanaj

9-10

Doganat / Procedurat Doganore  / AEO

Eksperte te DPD

16-17-18

Digital Marketing Course / SEO /  Social Media

Esmeralda Cullhaj

24-25

Business Development Managament  -WIFI

Dr.  Christian Husak

29-30-31

QERSHOR

Business Managament –WIFI

Dr. Victor Dedic

05-06-07

Kodi i Punes / Ndryshimet e Fundit

Av. Ledi Millkani

8-9-10

Strategjia e suksesshme e marketingut

Lektore Nderkombetare

15

Planifikim Strategjik Financiar

Albana Karapanco

19-20

Professional Sales Training

 

27-28

KORRIK

Analize Financiare

 

27-28

Menaxhimi i Kohes

 

 

Customer Sevice Training

 

 

Lidershipi

 

 

GUSHT

Analize ligjore dhe Financiare

 

 

Plan-Biznesi

 

 

Menaxhimi i Kohes

 

 

Kontratat e Punes

 

 

SHTATOR

Planifikimi strategjik/ Aftesi Organizative

 

 

Reformimi i Vazhdueshem i Burimeve Njerezore ne Kompani

 

 

Business Managament (WIFI-AUSTRIA )

 

 

Kontratat e Punes

 

 

Leadership Managament and Employee Training

 

 

Anglishte Biznesi

 

 

HCCP / ISO 22000

 

 

TETOR

Business Managament (WIFI-AUSTRIA)

 

 

Best Busineess Technology Managament

 

 

Legjislacioni Tatimor

 

 

Auditim I Brendshem

 

 

Anglishte Biznesi

 

 

Menaxhim Projekti

 

 

NENTOR

Menaxhimi i Shitjeve

 

 

Menaxhimi i Burimeve Nerezore

 

 

Procedurat e Inspektimit te tregut

 

 

Komunikimi / Si te jemi te suksesshem

 

 

Best Sales Force ne 2023

 

 

DHJETOR

Best Sales Force ne 2023

 

 

Planifikim Strategjik Marketingu

 

 

Auditimi Strategjik I Inovacionit dhe Teknologjise

 

 

Rimbursimi i Tvsh

 

 

Hartimi dhe zbatimi i Kotratave te Punes