“Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on Business in Albania”

“Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on Business in Albania”

Dear Entrepreneur,

The current emergency situation caused by Covid-19 pandemic has had an unprecedented impact on country’s economy, especially on business activity.

In response to the situation and for urgent and inclusive identification of major business problems, the Investment Council Secretariat invites you to take part in our survey:

“Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on Business in Albania”

Survey link: https://bit.ly/3azxBd5

Deadline for completion: April 19, 2020.

* The survey will be anonymous and confidential. *

Findings, suggestions or potential recommendations resulting from this questionnaire will be presented to the Albanian Government through the Investment Council.

In addition, in response to the situation created by COVID-19, the Secretariat has prepared a summary of the legal and sub-legal acts on concrete measures taken, especially those affecting business. Downloadhttps://bit.ly/3aL919u.

For further updates, visit us at www.investment.com.al, or follow us on social media: Albania Investment Council (Facebook & LinkedIn), ALInvestCouncil (Twitter).

If you encounter difficulties when completing the questionnaire or you have legal or regulatory uncertainties, please contact us at info@investment.com.al.

Thanking you for your cooperation.

With kind regards,

Secretariat of Albania Investment Council

Address:  Blvd. “Dëshmorët e Kombit”

                    Tirana, Albania

e-mail:      info@investment.com.al

website:   www.investment.com.al

Facebook @Albania Investment Council

LinkedIn  @Albania Investment Council

Twitter     @ALInvestCouncil

Funded by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) & Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

*****

Këshilli i Investimeve është një platformë e mbështetur nga Qeveria Shqiptare, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO) për të nxitur dialogun publik – privat në kuadër të përmirësimit të klimës së investimeve në vend. Këshilli i Investimeve trajton shqetësimet kryesore të biznesit duke dhënë rekomandime direkte dhe praktike për Qeverinë për ndërhyrje ligjore dhe institucionale për të përmirësuar klimën e të bërit biznes.

Nga krijimi i tij në Prill 2015, Këshilli i Investimeve ka zhvilluar 19 mbledhje ku ka trajtuar problematikat e biznesit mbi Kontrollin Tatimor, Informalitetin dhe Sektorin Bujqësor, Zgjidhja e Mosmarreveshjeve me Administratën Publike, Incentivat për Investime, Rimbursimi i TVSH-së. etj. Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë të internetit, www.investment.com.al.

Share this post