CCIT staff participates in the first U-SIA project workshop organized by University of Belgrade.

Projekti “University to Society Innomediaries in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters” (U-SIA) synon të nxisë bashkëpunimin efektiv dhe të qëndrueshëm të universitetit me shoqërinë në Shqipëri me ndikim në zhvillimin dhe procesin e integrimit europian të vendit. Konkretisht, projekti synon të rrisë kapacitetet e universiteteve në Shqipëri për të bashkëprodhuar njohuri dhe…