Edicioni i 12 i Programit Fit 4 Start

Edicioni i 12 i Programit Fit 4 Start

Edicioni i 12 i Programit Fit 4 Start

Ky program, iniciuar prej vitit 2015 nga Ministria e Ekonomisë së Luksemburgut, i menaxhuar nga Luxinnovation dhe i mbështetur nga Technoport dhe Inkubatori i Luksemburgut, arriti që brenda pak vitesh, të bëhet programi kryesor për lançimin dhe përshpejtimin e startup-eve në Luksemburg. Ai u siguron sipërmarrësve trajnim intensiv, financim paraprak dhe qasje në rrjetet kryesore.

  • Edicion i 12-të i këtij programi do të zgjasë gjashtë muaj, nga janari deri në qershor të vitit 2022. Ai bazohet në suksesin e edicioneve të kaluara në ITC (Information and Communication Technology), teknologji mjekësore, hapësirë dhe shtohet HPC (High Performance Computing) e analizë e të dhënave, e hapur për startup-et aktivë në të gjithë sektorët.
  • Kanë të drejtën e aplikimit Startup-et e orientuara nga inovacioni, më të reja se pesë vjet dhe me një ekip minimalisht prej dy personash.
  • Ndër 20 startup-et e zgjedhur, pesë prej tyre, do të zgjidhen për HPC dhe analizën e të dhënave.
  • Njoftimi i startup-eve të përzgjedhur do të bëhet më 22 tetor 2021.
  • Afati për aplikim nga Startup-et është deri më 4 tetor 2021, në linkun https://www.startupluxembourg.com/fit-4-start

 

Një informacion më i detajuar gjendet edhe në adresën: https://www.tradeandinvest.lu/news/launch-of-the-new-edition-of-fit-4-start-with-a-new-hpc-and-data-analytics-track/  Në Application and Programme guidelines/Eligibility

Share this post