Dynamob 2.0, workshop i 2-te

Dynamob 2.0, workshop i 2-te

Dynamob 2.0, workshop i 2-te

Në kuadër të projektit, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (DHTIT) organizoi në ambjentet e saj, me datë 30 Maj 2019, Workshopin e Dytë të projektit #DynaMob 2.0. Ky workshop me temë “Integrimi i sistemit të biçikletave dhe pikës së eko-karikimit” për një Tiranë Smart, mblodhi aktorë të ndryshëm me interes të përbashkët në mobilitetin dhe transportin si: përfaqësues nga organet e transportit, turizmit,  zyra e projekteve të Bashkisë Tiranë, ekspertë të fushës, përdorues etj. Qëllimi i aktivitetit ishte prezantimi i ecurisë së projektit deri tani, si dhe vendeve të konsideruara për ofrimin e shërbimit të sistemit të shkëmbimit të biçikletave dhe pikës së eko-karikimit, dhe marrja e feedback nga pjesëmarrësit.

Znj. Viola Xhindi, Drejtore e Departamentit të Projekteve në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve dhe theksoi angazhimin e Dhomës dhe Bashkisë Tiranë që është Partner i Asociuar në projektin #DynaMob 2.0, për të kontribuar në  mobilitetin e qëndrueshëm.

Më pas, znj Elida Boshnjaku, koordinatore e projektit prezantoi shkurtimisht fazën në të cilën ndodhet aktualisht projekti si dhe  vijoi në detaje me prezantimin e vendeve të propozuara të stacioneve për sistemin e shkëmbimit të biçikletave dhe pikës së eko-karikimit. Znj. Boshnjaku theksoi që stacionet do të sigurojnë një rrjet të përshtatshëm për përdoruesit dhe do të përcaktohen/vendosen në zona që mund të aksesohen dhe përdoren lehtësisht e në mënyrë të përshtatshme; të tilla si :

Stacionet e shkëmbimit të biçikletave pranë atraksioneve që ofrojnë udhëtime të këndshme:

  • 1 stacion tek Liqeni
  • 1 stacion në Mamicë e cila ndodhet në Petrelë

Stacioni i Pikës së Eko-karikimit një pikë interesi po ashtu:

  • tek zona e parkimit tek Pazari i Ri (hapësirë e cila është nën supervizionin e Bashkisë Tiranë).

Pas prezantimit të znj. Boshnjaku, workshopi u shoqërua me diskutime nga pjesëmarrësit, të shprehën opinionin e tyre dhe dhanë  sugjerime dhe rekomandime interesante. Çështjet që u diskutuan ishin:

  • vendndodhjet dhe madhësia e stacionit, përfshirë numrin e biçikletave që do të ofrojnë.
  • mundësitë e tjera për vendndodhjen e stacioneve.
  • përgjegjësia për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të shkëmbimit të biçikletave dhe pikës së eko-karikimit si dhe opsionet e kontratave: pronësi dhe administrim privat ose pronësi publike dhe administrim privat.
  • survejime në stacione për t’u zhvilluar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, për të siguruar të dhëna mbi lëvizjen e njerëzve; për të parë se ku do të lëvizin dhe nëse do të përdorin një biçikletë për të arritur në destinacion.  
  • mbrojtja kundër vjedhjeve dhe vandalizmit etj.

Share this post