Ajsela Teli

Koordinatore Trajnimi

ajsela_teli@cci.al Tel: +355 045 800 934

Ardian Poshi

Departamenti i Financës dhe Shërbimeve të Biznesit

ardi_poshi@cci.al Tel: +355 045 800 931

Nevila Konomi

Departamenti i Financës dhe Shërbimeve të Biznesit

nevila_konomi@cci.al Tel: +355 045 800 931

Nastjana Dedo

Koordinatore Projekti

nastjana_dedo@cci.al Tel: +355 045 800 936

Emirjon Lleshi

Koordinator Projekti

emirjon_lleshi@cci.al Tel: +355 04 800 931

Edlira Prenga

Departamenti i Komunikimit

edlira_prenga@cci.al Tel: +355 045 800 933

Aris Tasho

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

aris_tasho@cci.al Tel: +355 045 800 933

Albana Laknori

Sekretare e Dhomes

albana_laknori@cci.al Tel: +355 045 800 936

Marina Pilinçi

Asistente e Kryetarit

sekretaria@cci.al Tel: +355 045 800 932