NJOFTIM PËR SHTYP

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë  Tiranë në Panairin e Përgjithshëm në Elbasan; Prezantohet Projekti BIOECO – R.D.I

NJOFTIM PËR SHTYP

DITË INFORMUESE NË KUADËR TË PROJEKTIT BIOECO-R.D.I” në kontekstin e Projektit “BIO-EKOnomia me bazë kërkimin shkencor dhe inovacionin

Me datë 22 Nëntor 2018,   Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, zhvilloi një event informues, në Fakultetin Bujqësor në Korçë.  

Dita informuese iu adresua inovatorëve potencial në këtë rast studentëve të rinj në degën  e Agrobiznesit të cilët mund të jenë të interesuar të investojnë në fushën e bioekonomisë.

Qëllimi i eventit ishte prezantimi i projektit “BIO-EKOnomia me Bazë Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin” tek ata dhe gjetja e interesave të përbashkëta dhe urës lidhëse me universitetin për të vendosur bashkëpunim.

 Znj. Viola Xhindi, Drejtore e Departamentit të Projekteve, pas fjalës së mirëseardhjes ceku qasjen e projektit në mbështetje të sipërmarrjes (së re dhe asaj ekzistuese) në fushën e bioekonomisë duke përmendur veprimet/iniciativat të parashikuara në kuadër projekti për sektorët e përzgjedhur të fushës.

Pastaj ishte menaxherja e projektit, znj. Elida Boshnjaku, e cila informoi më në detaje për veprimet/iniciativat e pritshme të planifikuara, duke theksuar njëkohësisht rëndësinë e një bashkëpunimi të frytshëm me fakultetin.

Gjatë eventit, të gjithë pjesëmarrësit ishin aktiv në diskutime duke shprehur opinionet e tyre dhe dhënë rekomandime gjithashtu për zbatimin e projektit.

Për më shumë detaje rreth projektit, ju mund të kontaktoni Menaxheren e Projektit Znj. Elida Boshnjaku: Tel : +355(0) 45 800 936; e-mail: elida_boshnjaku@cci.al .

Share this post