DHTIT në Panairin e Biznesit Ndërkombëtar në Spanjë/ Potencialet e Shqipërisë për investimet e huaja

DHTIT në Panairin e Biznesit Ndërkombëtar në Spanjë/ Potencialet e Shqipërisë për investimet e huaja

Panairi i biznesit ndërkombëtar dhe i tregtisë së jashtme “IMEX-Castilla y León”, i cili këtë vit u organizua në Valladolid (Spanjë), shërbeu si një piktakim i rëndësishëm mes sipërmarrësve që synojnë të rriten ndërkombëtarisht dhe ekspertëve të sektorëve përkatës për çdo shtet pjesëmarrës.

Mes përfaqësive ekonomike dhe tregtare nga 30 vende, e pranishme ishte edhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, e cila, nëpërmjet përfaqësuesit të zyrës së DHTIT në Spanjë, z.Eduard Hyseni, shoqëruar nga z.Juan Jose Gonzalez Saez, këshilltar ekonomik i përfaqësisë së DHTIT, asistoi kompanitë e interesuara për mundësitë e zgjerimit të biznesit në Shqipëri.

Me qëllim për t’i orientuar më drejt planet e tyre të investimit, sipërmarrësit u njohën nga përfaqësuesit e DHTIT me sektorët prioritarë për investime në Shqipëri, kuadrin ligjor për investime, klimën e biznesit, procedurat lehtësuese, masat mbështetëse etj.

Një ndër sektorët me peshë në investimet e huaja është edhe energjia. Falë pozicionit të favorshëm gjeografik dhe kushteve klimatike, Shqipëria ka një potencial të konsiderueshëm të burimeve të rinovueshme të energjisë. Për rrjedhojë, kompanitë e interesuara u informuan me kushtet dhe prezantimin e potencialeve të Shqipërisë në këtë fushë.

Gjithashtu, në Konferencën e Ndërkombëtarizimit të Biznesit IMEX-Castilla y León, u trajtuan tema të ndryshme, nga mundësitë e rritjes në tregjet e huaja të SME-ve, sfidat e sektori agroushqimor në kontekstin ndërkombëtar, qëndrueshmëria industriale, e deri te tendencat në logjistikë dhe financim ndërkombëtar.

 

Share this post